BİLİM OKULU

Bilim Okulu Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZZIPIR MATEMATİK:   (Eğlenceyle Gelen Matematik)

Matematik, özünde; “bilirim”, “öğrenmekten hoşlanan” anlamlarına gelir ve hayatımızın bir parçasıdır. Çocuk Üniversitesi olarak onu, sıkıcı olma riskinden soyutlayarak onun “Eğlenceli Yönü” ne dokunmayı hedefliyor ve bunu eğitim projemiz olarak sunuyoruz. Biliyoruz ki; matematik, disiplinler arası öğrenmeyi de kolaylaştırır. Bunun için de çocuklarımıza matematiği eğlenerek öğretmeyi prensip olarak belirledik. Çocuklarımızın takım çalışmasına yatkın olmaları; akademik performans sergileyebilmeleri; zekâ ve yetenek alanlarını geliştirmeleri; problem çözme, araştırma, akıl yürütme ve psikomotor becerilerini yükseltmelerini sağlamaya yönelik uygulamaya alacağımız kurs programımız ile bir yaşam biçimi olan matematiğe koşan çocuklar yetiştirmeyi arzuluyoruz. Kurs programımız, çocuklarımızın; günlük dil ile evrensel bir dili olan matematiğin kendi sembollerini ilişkilendirebilme yeteneğini kazanmalarına katkı sağlayacaktır. 


ZEKA OYUNLARI: 
 
Çocukların strateji geliştirmesini, planlama , mantık yürütme, görsel-uzamsal düşünmeyi, sistemli düşünme alışkanlığı kazandırdığından, hayatın her alanında problem çözme yeteneğini geliştirir; hafıza, dikkat ve konsantrasyonunu artırmayı, olayların sebep-sonuç ilişkisini kavramakta hız ve kolaylık sağlamayı, zihin açıklığını sağlamakla birlikte algıda kuvveti artırır. Özgüven girişimcilik becerilerini en üst düzeyde geliştirmesini hedefler. Hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda ileriyi görme , planlama , sabır, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi  tutum ve davranışları da geliştirir. Kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlar öğretmeyi amaçlar.

 DENEY OKULU:

Bilim, en basit buluşlarda bile birden bire heyecan verici hale gelen bir konudur. Herhangi bir zamanda etrafımızda cereyan eden olayları merak eder anlamaya çalışırız. Deney okulu, çocuklara bilim merakı kapısını açacak, bilimin içine girip keşfetmeye, düşünmeye ve hayran olmaya davet edecektir. Herkes deney yapıp öğrenebilir ama görmek için önce bakmak gerekir. İhtiyacımız olan; soruşturan bir beyin, gerekli malzemeler ve uygun ortamdır. Deney okulu; madde ve özelliklerini, bileşimlerini ve değişimlerini anlayıp, bunları kontrol etmek, yeni maddeler ve enerji biçimlerini üretmek için deneylerin ne kadar önemli olduğunu göstermeyi, çevremizde cereyan eden bir çok olayı bilimsel olarak yorumlama kabiliyeti kazandırmayı, ayrıca bir deney ve çalışma disiplini kazandırmayı amaçlamaktadır. Deney okulunda: kolay temin edilebilecek, tehlikeli olmayan malzemelerle, kısa sürede yapılabilecek deneyler seçilmiştir.YARATICI DÜŞÜNME VE TASARIM:

Yaratıcı düşünme becerileri, bir bireyin en çok çocukluk döneminde parlayan bir süreçtir. Öğrencilerin zeka, hayal gücü, soran ve sorgulayan düşünceler, özgünlük, parça ve bütün arasındaki farklılıkları görme, soyut bir düşünceden somut bir sonuca varma, girişimcilik, risk alabilme, akıl yürütme, çevresindeki bir probleme çözüm getirebilme vb. bir çok niteliği kapsayan konu içeriği bakımından zengin ve farklı bir derstir. Düşünme becerileri ile zenginleşen bu derste öğrencilerin hayal gücünü kullanarak, çevresi ve arkadaşları ile iletişim kurup, özgün projeleri tasarlayıp üretime geçirirler. Her projedeki Tasarımlarını somut bir şekilde yaşama imkanını, kendi imzalarını altına atarak son dokunuşlarını yaparlar.