SIRADIŞI EĞİTİM OKULU
Sıradışı Eğitim Okulu Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ramazan CANSOY


KOLAY ÖĞRENME TEKNİKLERİ

Bu programının en büyük artılarından biride üst düzeyde zihinsel işlem yaparken aynı zamanda konsantrasyonu maksimum seviyeye çıkarmasıdır. Bu sayede öğrenciler derslerinde de üstün başarı göstermektedirler.

Böylelikle öğrencilerimizin diğerlerine göre sağ ve sol beyin lobları daha gelişmiş olur. Bu sebeple öğrencilerimizin kendine güvenleri daha fazla olur,daha yaratıcı olurlar ve de bir konuya odaklanmaları daha yüksek düzeyde gerçekleşir.Sayısal işlemler beynin sol lobu ,hayalgücü ise beynin sağ lobu tarafından yönetilmektedir.Bu iki lobun senkronize çalışmasıyla matematiksel işlemler otomatikleşmekte ve artık unutma olayı azalmaktadır.
Öğrenciler 7-14 yaş arasındaki dönemde okullarda öğretilen matematik ve de sayısal temele dayanan derslerde zorlanmaktadırlar. Abaküs temelli  yöntemle öğrenciler matematiksel kavramları hem sayıları görerek hem sesleri işiterek hem de boncuklara dokunarak üç duyuya hitap ederek öğrendiği için kalıcı olmaktadır. Unutkanlık tamamen ortadan kalkmaktadır.
 

Öğrencilerimizin işitsel görsel ve duyusal zekayı aynı anda kullanma becerilerinin gelişmelerinde yardımcı olmaktadır.

 

ETKİLİ SUNUM ve SAHNE TEKNİKLERİ

Sahne korkusunun ortadan kaldırılması ve doğru tekniklerle etkileyici sunumlar yapabilmek. Beden dilini daha iyi kullanmak ve ses kalitesini artırmanın tekniklerini aktarmak, Etkili soru cevap teknikleri konusunda bilgi vermek, ayrıca katılımcıların, çevrelerindekileri ikna eden, saygı ve güven uyandıran sunuşlar yapma yeteneklerini geliştirmek için eğitimler verilecektir.